تمامیت

تمامیت

این کارگاه بر آن است تا با محوریت مدلی نوین، دسترسی روشن و کاربردی به رابطه‌ای سببی میان تمامیت و اوج کارایی، کیفیت زندگی، خلق ارزش و مزایای رقابتی در تمام سطوح شخصی، گروهی، سازمانی و اجتماعی معرفی نماید.

با تعریف تمامیت به عنوان وضعیت و حالتی از کامل بودن، صحیح و سالم و بی نقص بودن، تمامیت به عنوان کلام تمام و کمال شخص (یا سازمان) متمایز می گردد. کلام شخص تمام و کمال است وقتی شخص به کلامش احترام می گذارد.

در طول کارگاه کلام شخص به دقت تعریف شده و احترام به کلام از حفظ کلام متمایز می گردد. احترام به کلام همانطور که این مدل جدید معرفی می کند به معنی حفظ کلام است و یا اعلام اینکه حفظ نخواهد شد به محض اگاه شدن به این که حفظ نخواهد شد و پذیرفتن تمامی تبعات و جبران هر آنچه که عدم حفظ کلام منجر به آن شده است. بدین ترتیب حتی اگر کلام حفظ نگردد با احترام به آن تمامیت حفظ می شود. احترام شخص به کلام راهی قدرتمند و کاربردی و تجربه شده است برای جلب اعتماد دیگران.

تمامیت همانند دانش و فناوری از ارکان مهم تولید است در حالی‌ که نقش اساسی آن در ارتباط با بهره وری و کارایی عموماً نادیده یا ناچیز تلقی شده و توسط اقتصاددانان و سایرین صرف نظر شده است.

در این کارگاه با نگاهی به پدیده هایی چون فضیلت، اخلاق، عرف و قوانین به ارتباط آنها با تمامیت پرداخته و خواهیم دید که بر خلاف این پدیده‌ها که با معیار، هنجار، درست و غلط، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب شناخته می‌شوند، تمامیت چون قانونی طبیعی در جهان مانند قانون جاذبه عمل می‌کند.

قول کارگاه

شما کارگاه را به اتمام می‌رسانید در حالی که:

 • با الگویی جدید از تمامیت (قانون تمامیت) آشنا شده و ارتباط آن را با کارآیی‌تان همانگونه که عملکرد قانون جاذبه را به روشنی تشخیص می دهید، تصدیق می کنید.
 • راه سریع و موثری را یافته‌اید که نشان می دهد چگونه با روراستی مورد اعتماد خود و دیگران باشید.
 • یافته اید که چرا مردم با وجود عواقب زیان بار، بسیار درجهت نقض قانون تمامیت رفتار می کنند. و بدین سان کیفیت زندگی شان را کاهش داده و به طرز چشمگیری فرصت بهره وری خود را محدود می نمایند.
 • و قدرتی در اختیارتان می بینید که بتوانید از این روال پر هزینه رهایی یابید.

و نهایتاً: در مسیر روشن استادی تمامیت قرار گرفته‌اید.

پنج‌شنبه‌ها 18 فروردین الی 19 خرداد 1401 ساعت 15 الی 17

فیلدهای دلخواه برای نمایش را انتخاب کنید. سایر فیلدها مخفی می شود. برای ترتیب دلخواه فیلدها را به محل دلخواه بکشید و رها کنید.
 • عكس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • موجودی
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • وزن
 • ابعاد
 • اطلاعات تکمیلی
برای مخفی شدن نوار مقایسه، بیرون از کادر کلیک کنید
مقایسه